สาขาวิชาการตลาด 
สำนักงานคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : (66)2-807-4500 ต่อ 458
อีเมล : marketingsau@sau.ac.th
เว็บไซต์ : marketing.sau.ac.th

Department of Marketing  
Faculty of Business Administration
Southeast Asia University
19/1 Pechkasem Rd.,
Bangkok 10160 THA

Tel : (66)2-807-4500 Ext 458
E-mail : marketingsau@sau.ac.th
Webside : marketing.sau.ac.th